Wat is karate?

Karate is een Oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke verdedigingswapens. Het woord is samengesteld uit 'kara' wat leeg wil zeggen en 'te' betekent hand.


Het doel van karate is de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de beoefenaar op een zo hoog mogelijke peil te brengen. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan meditatie, ademhalings- en lenigheidsoefeningen, concentratie en de verbetering van de algemene concentratie op een verantwoordelijke wijze in een recreatieve sfeer.

De Japanse meesters schreven de Dojo Kun om hun leerlingen te herinneren aan de juiste attitude, de juiste geestesingesteldheid en de waarden die ze dienen na te streven. Dit zowel binnen als buiten de dojo (trainingszaal).


De Dojo Kun is een gedragscode. Discipline is een essentieel onderdeel van karatebeoefening. Naast het leren van deze technieken leer je vooral respect te hebben voor anderen, leiding te aanvaarden en je zowel fysiek als mentaal te beheersen.


De 5 waarden binnen de JKA- karate zijn:

  • Eerlijkheid            (respecteren van de waarheid)
  • Moed                    (bereidheid tot inspanning)
  • Hoffelijkheid         (naleven van de ettiquette)
  • Zelfcontrole         (beheersing van je kunde)
  • Nederigheid         (het streven naar de ontwikkeling van je persoonlijkheid)